Minimarket - Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani

Contact

Datele de contact ale beneficiarului:
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Strada Lt. Drăghescu, nr. 4A, Piatra Neamț, județul Neamț
Telefon: 0233/214860, fax: 0233/215807
Email: office@isjneamt.ro , website: www.isjneamt.ro
Persoană de contact: prof. Elena Laiu - Manager proiect